دانلود نرم افزار Power Quality Teaching Toy V3.0.4| نرم افزار آموزش کیفیت توان

هرگونه تغییر در کمیت های ولتاژ، جریان و فرکانس که سبب خرابی و یا عملکرد نادرست تجهیزات مصرف کننده گردد، باعث کاهش کیفیت توان می شود، در واقع کیفیت توان یعنی کیفیت ولتاژ، جریان و فرکانس تحویلی شبکه به مصرف کننده. مبحث کیفیت توان یکی از مباحث جذاب و کاربردی در گروه برق است که شما میتوانید با استفاده از نرم افزار کمک آموزشی Power Quality Teaching Toy، نرم افزار آموزش کیفیت توان ؛ اطلاعات مفیدی را در مورد آن بدست آورید.

نرم افزار آموزش کیفیت توانآموزش های موجود در نرم افزار:

On-screen knobs for dialing in current, voltage, and phase angle.

Interact in real time with instantaneous volts, amps, power, power triangle with VA, W, VAR, PF, and more. Drag the waveform cursor left and right to demonstrate that the power waveform is simply the instantaneous voltage waveform multiplied by the instantaneous current waveform.

Try dragging around the vertex of the power triangle, just to see what happens.

ScreenShot2
Fundamental Power Flow

Play with voltage sags, and see in real-time how your sag affects single-phase and three-phase supplies.

Knobs for adjusting power supply parameters, load, source impedance. Real-time display of volts, amps, unregulated voltage, regulated DC.

NEW – grab the ends of vectors during voltage sags, and slide them around…

ScreenShot4

Sags and Dips

An animated, interactive way to understand unbalanced three-phase systems, and how positive-sequence and negative-sequence vectors work.

Knobs for adjusting amplitude and angle of +, -, and 0 sequence vectors.

Real-time effects of vectors, and vector sums. Corresponding sine waves shown, too.

ScreenShot3

Symmetrical Components

An intuitive harmonics simulator –

Just adjust the amplitude and phase angle knobs for each harmonic, and immediately see the effect on the waveform.

The sliding cursor makes it very clear what we mean when we say “add up the sine waves”.

ScreenShot6

Harmonics Primer

Knobs let you adjust resistive and inductive impedance. See how distorted currents affect the voltage waveform. Includes resonance, with knobs to adjust resonant frequency and Q. PQTT-Distortion

Distortion

A crystal clear graphic explanation of why harmonic currents increase volt-amps, without increasing power transfer. ScreenShot7

Harmonics Power Flow

Knobs let you control the frequency and amplitude of flicker on your PC display screen.

Check out the difference betwen looking at the screen directly, and watching it with you peripheral vision.

Are you more sensitive to a particular flicker frequency?

ScreenShot5

Flicker

Intuitive, graphical explanation of harmonic sequencing for balanced 3-phase systems. ScreenShot8

Harmonic Sequences

دانلود کنید:

  • ویژگی های نسخه جدید
  • سیستم مورد نیاز برای نصب 
  • اطلاعات بیشتر و دانلود

ویژگی های اضافه شده به ورژن جدید نرم افزار را در این آدرس مشاهده کنید.

Tested on Windows 95, Windows 98, and Windows XP X32 WIN7 X64.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.