معماری

دانلود کتاب Applications of Advanced Electromagnetics: Components and Systems

دانلود کتاب Applications of Advanced Electromagnetics: Components and Systems نام کتاب: Applications of Advanced Electromagnetics: Components and Systems (Lecture Notes in Electrical Engineering) نویسنده: Guennadi A. Kouzaev ISBN-10: 3642447511 ISBN-13:978-3642447518 ناشر: Springer تاریخ انتشار/ویرایش: ویرایش 2013 (November 9, 2014) تعداد …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Applied Linear Regression

دانلود کتاب Applied Linear Regression نام کتاب: Applied Linear Regression نویسنده: Sanford Weisberg ISBN-10: 1118386086 ISBN-13:978-1118386088 ناشر: Wiley تاریخ انتشار/ویرایش: ویرایش سوم  (April 13, 2004) تعداد صفحات: 368 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم 6.51 مگابایت رتبه فروش در …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Arduino: A Quick-Start Guide

دانلود کتاب Arduino: A Quick-Start Guide نام کتاب: Arduino: A Quick-Start Guide نویسنده: Maik Schmidt ISBN-10: 1941222242 ISBN-13: 978-1941222249 ناشر: Pragmatic Bookshelf تاریخ انتشار/ویرایش: ویرایش دوم  (January 30, 2015) تعداد صفحات: 300 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم 5.24 …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Automotive Computer Controlled Systems

دانلود کتاب Automotive Computer Controlled Systems نام کتاب : Automotive Computer Controlled Systems نویسنده: Allan Bonnick ISBN-10: 0750650893 ISBN-13:978-0750650892 ناشر: Routledge تاریخ انتشار/ویرایش: (April 10, 2001) تعداد صفحات: 272 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم 7.5 مگابایت رتبه فروش …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Audio Power Amplifier Design Handbook

دانلود کتاب Audio Power Amplifier Design Handbook نام کتاب: Audio Power Amplifier Design Handbook نویسنده: Douglas Self ISBN-10: 0750656360 ISBN-13:978-0750656368 ناشر: Newnes تاریخ انتشار/ویرایش: (June 12, 2002) تعداد صفحات: 427 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم 4.7 مگابایت رتبه …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Array and Phased Array Antenna Basics

دانلود کتاب Array and Phased Array Antenna Basics نام کتاب: Array and Phased Array Antenna Basics نویسنده: Hubregt J. Visser ISBN-10: 0470871172 ISBN-13:978-0470871171 ناشر: Wiley تاریخ انتشار/ویرایش: (September 2, 2005) تعداد صفحات: 376 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب ARM System-on-Chip Architecture

دانلود کتاب ARM System-on-Chip Architecture نام کتاب: ARM System-on-Chip Architecture نویسنده: Steve Furber ISBN-10: 0201675196 ISBN-13:978-0201675191 ناشر: Addison-Wesley Professional تاریخ انتشار/ویرایش: ویرایش دوم (August 14, 2000) تعداد صفحات: 432 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم 17.49 مگابایت رتبه فروش …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس