معماری
خانه / کتاب ها و نشریات الکترونیکی / کتاب های انگلیسی (صفحه 2)

کتاب های انگلیسی

دانلود کتاب Introduction to Electronics

دانلود کتاب Introduction to Electronics نام کتاب: Introduction to Electronics نویسنده: Earl D. Gates ISBN-10: 140188900X ISBN-13: 978-1401889005 نام ناشر:  Delmar Cengage Learning تاریخ انتشار/ویرایش: May 24, 2006/ ویرایش پنجم تعداد صفحات: 552 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم 10.86 مگابایت …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Introduction to Engineering Electromagnetics

دانلود کتاب Introduction to Engineering Electromagnetics نام کتاب: Introduction to Engineering Electromagnetics نویسنده: Yeon Ho Lee ISBN-10: 364236117X ISBN-13: 978-3642361173 نام ناشر:  Springer تاریخ انتشار/ویرایش: March 28, 2013/ ویرایش 2013 تعداد صفحات: 564 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم 11.03 …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Introduction to Fuzzy Logic using MATLAB

دانلود کتاب Introduction to Fuzzy Logic using MATLAB نام کتاب: Introduction to Fuzzy Logic using MATLAB نویسنده: S. N. Sivanandam، S. Sumathi و S. N. Deepa ISBN-10: 3540357807 ISBN-13: 978-3540357803 نام ناشر:  Springer تاریخ انتشار/ویرایش: November 16, 2006/ ویرایش 2007 تعداد صفحات: …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Introduction to Logistics Systems Planning and Control

دانلود کتاب Introduction to Logistics Systems Planning and Control نام کتاب: Introduction to Logistics Systems Planning and Control نویسنده: Gianpaolo Ghiani، Gilbert Laporte، Roberto Musmanno ISBN-10: 0470849177 ISBN-13: 978-0470849170 نام ناشر:  Wiley تاریخ انتشار/ویرایش: January 26, 2004/ ویرایش اول تعداد صفحات: 360 …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Introduction to Nitride Semiconductor Blue Lasers and Light Emitting Diodes

دانلود کتاب Introduction to Nitride Semiconductor Blue Lasers and Light Emitting Diodes نام کتاب: Introduction to Nitride Semiconductor Blue Lasers and Light Emitting Diodes نویسنده: Shuji Nakamura ،Shigefusa F. Chichibu ISBN-10: 0748408363 ISBN-13: 978-0748408368 نام ناشر: CRC Press تاریخ انتشار/ویرایش: March 9, 2000/ …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Introduction to Medical Electronics Applications

دانلود کتاب Introduction  to Medical Electronics Applications نام کتاب: Introduction  to Medical Electronics Applications نویسنده: D. Jennings، A. Flint، BCH Turton، L.D.M. Nokes ISBN-10: 0340614579 ISBN-13: 978-0340614570 نام ناشر: Butterworth-Heinemann تاریخ انتشار/ویرایش: March 31, 1995/ ویرایش اول تعداد صفحات: 232 فرمت …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب DAFX Digital Audio Effects

دانلود کتاب DAFX Digital Audio Effects نام کتاب: DAFX: Digital Audio Effects نویسنده: Udo Zölzer تعداد صفحات: 624 ناشر، تاریخ انتشار/ ویرایش: Wiley; 1 edition (April 18, 2011) ISBN-10: 0470665998 ISBN-13:978-0470665992 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم 26.8 مگابایت …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Digital Image Processing

دانلود کتاب Digital Image Processing نام کتاب: Digital Image Processing نویسنده: Bernd Jahne تعداد صفحات: 608 ناشر، تاریخ انتشار/ ویرایش :Springer; 6th ed. 2005 edition (October 6, 1997) ISBN-10: 3540240357 ISBN-13:978-3540240358 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم 9.7 مگابایت …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس