معماری

کتاب های انگلیسی

دانلود کتاب Digital Frequency Synthesis Demystified

دانلود کتاب Digital Frequency Synthesis Demystified  نام کتاب: Digital Frequency Synthesis Demystified نویسنده: Bar-Giora Goldberg تعداد صفحات: 352 ناشر، تاریخ انتشار/ ویرایش: Newnes (September 15, 1999) ISBN-10: 1878707477 ISBN-13:978-1878707475 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم 5.5 مگابایت رتبه فروش …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Digital Signal Processing A Practical Guide for Engineers and Scientists

دانلود کتاب Digital Signal Processing A Practical Guide for Engineers and Scientists نام کتاب: Digital Signal Processing: A Practical Guide for Engineers and Scientists نویسنده: Steven K Smith تعداد صفحات: 650 ناشر، تاریخ انتشار/ ویرایش: Newnes; 1 edition (November 6, 2002) …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Digital Signal Processing and Applications with the C6713 and C6416 DSK

دانلود کتاب Digital Signal Processing and Applications with the C6713 and C6416 DSK نام کتاب: Digital Signal Processing and Applications with the C6713 and C6416 DSK (Topics in Digital Signal Processing) نویسنده: Rulph Chassaing تعداد صفحات: 544 ناشر، تاریخ انتشار/ …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب The Digital Signal Processing Handbook

دانلود کتاب The Digital Signal Processing Handbook  نام کتاب: The Digital Signal Processing Handbook (Electrical Engineering Handbook) نویسنده: VIJAY MADISETTI تعداد صفحات: 1776 ناشر، تاریخ انتشار/ ویرایش: CRC Press; (December 29, 1997) ISBN-10: 0849385725 ISBN-13:978-0849385728 فرمت و حجم کتاب: PDF …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Digital Signal Processing System Level Design Using LabVIEW

دانلود کتاب Digital Signal Processing System Level Design Using LabVIEW نام کتاب: Digital Signal Processing System-Level Design Using LabVIEW نویسنده: Nasser Kehtarnavaz,Namjin Kim تعداد صفحات: 304 ناشر، تاریخ انتشار/ ویرایش: Newnes (June 29, 2005) ISBN-10: 075067914X ISBN-13:978-0750679145 فرمت و حجم …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Digital Switching Systems System Reliability and Analysis

دانلود کتاب Digital Switching Systems System Reliability and Analysis  نام کتاب: Digital Switching Systems: System Reliability and Analysis نویسنده: Syed Ali تعداد صفحات : 217 ناشر، تاریخ انتشار/ ویرایش: McGraw-Hill Professional Publishing (August 1, 1997) ISBN-10: 0070010692 ISBN-13:978-0070010697 فرمت و حجم …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Digital Watermarking For Digital Media

دانلود کتاب Digital Watermarking For Digital Media نام کتاب: Digital Watermarking For Digital Media نویسنده: Juergen Seitz تعداد صفحات: 262 ناشر، تاریخ انتشار/ ویرایش: Information Science Publishing (May 20, 2005) ISBN-10: 159140519X ISBN-13:978-1591405191 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Electric Vehicle Battery Systems

دانلود کتاب Electric Vehicle Battery Systems نام کتاب: Electric Vehicle Battery Systems نویسنده: Sandeep Dhameja تعداد صفحات: 252 ناشر، تاریخ انتشار/ ویرایش: Newnes; 1 edition (October 9, 2001) ISBN-10: 0750699167 ISBN-13:978-0750699167 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم 1.14 مگابایت …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Electrical And Electronic Principles And Technology

دانلود کتاب Electrical And Electronic Principles And Technology نام کتاب : Electrical And Electronic Principles And Technology نویسنده : John Bird تعداد صفحات : 464 ناشر، تاریخ انتشار/ ویرایش : Routledge; 5 edition (December 13, 2013) ISBN-10: 0415662850 ISBN-13:978-0415662857 فرمت …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب CompTIA RFID+ Study Guide

دانلود کتاب CompTIA RFID+ Study Guide نام کتاب: CompTIA RFID+ Study Guide نویسنده: Patrick J. Sweeney IIandEva Zeisel تعداد صفحات: 293 ناشر، تاریخ انتشار و ویرایش: Sybex (December 26, 2006 ISBN-10: 047004232X ISBN-13: 978-0470042328 فرمت و حجم کتاب: chm با …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس