معماری

دانلود کتابWireless Sensor Network Designs

دانلود کتاب:Wireless Sensor Network Designs نام کتاب: Wireless Sensor Network Designs نویسنده: ISBN-10: 0470867361 ISBN-13: 978-0470867365 نام ناشر:  Wiley تاریخ انتشار/ویرایش: Descember17,2003/ویرایش اول تعداد صفحات: 408 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم 3.61مگابایت رتبه فروش در سایت آمازون: #6,081,656 دردسته(See …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب INS/CNS/GNSS Integrated Navigation Technology

دانلود کتاب INS/CNS/GNSS Integrated Navigation Technology نام کتاب: INS/CNS/GNSS Integrated Navigation Technology نویسنده:  Wei Quan، Jianli Li ، Xiaolin Gong،Jiancheng Fang ISBN-10: 3662451581 ISBN-13: 978-3662451588 نام ناشر:  Springer تاریخ انتشار/ویرایش:  January 23, 2015/ ویرایش 2015 تعداد صفحات: 372 فرمت و …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Integration of Alternative Sources of Energy

دانلود کتاب Integration of Alternative Sources of Energy نام کتاب: Integration of Alternative Sources of Energy نویسنده: FELIX A. FARRETو M. GODOY SIMOES ISBN-10: 0471712329 ISBN-13: 978-0471712329 نام ناشر:   Wiley-IEEE Press تاریخ انتشار/ویرایش:  January 17, 2006/ ویرایش اول تعداد صفحات: 504 …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Internet of Things with the Arduino Yún

دانلود کتاب Internet of Things with the  Arduino Yún نام کتاب: Internet of Things with the  Arduino Yún نویسنده: Marco Schwartz ISBN-10: 1783288000 ISBN-13: 978-1783288007 نام ناشر:  Packt Publishing – ebooks Account تاریخ انتشار/ویرایش:  May 16, 2014/ ویرایش اول تعداد صفحات: 112 …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب INTRODUCTION TO AIRBORNE RADAR

دانلود کتاب INTRODUCTION TO AIRBORNE RADAR نام کتاب: INTRODUCTION TO AIRBORNE RADAR نویسنده: GEORGE W. STIMSON ISBN-10: 1891121014 ISBN-13: 978-1891121012 نام ناشر:  SciTech Publishing تاریخ انتشار/ویرایش: December 1, 1998/ ویرایش دوم تعداد صفحات: 584 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم 14.09 …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Introduction to Electromagnetic Compatibility

دانلود کتاب Introduction to Electromagnetic Compatibility نام کتاب: Introduction to Electromagnetic Compatibility نویسنده: Clayton R. Paul ISBN-10: 0471755001 ISBN-13: 978-0471755005 نام ناشر:  Wiley-Interscience تاریخ انتشار/ویرایش: January 9, 2006/ ویرایش دوم تعداد صفحات: 1016 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم 14.32 …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب Introduction to Digital Systems

دانلود کتاب Introduction to Digital Systems نام کتاب: Introduction to Digital Systems نویسنده: John Crisp ISBN-10: 0750645830 ISBN-13: 978-0750645836 نام ناشر:  Newnes تاریخ انتشار/ویرایش: April 3, 2000/ ویرایش اول تعداد صفحات: 304 فرمت و حجم کتاب: PDF با حجم 9.91 مگابایت رتبه …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس